На основу 44. члана Статута Омладинског фудбалског клуба „Гласинац 2011“ Соколац од 02.6.2011.године, сазивам Изборну скупштину Омладинског фудбалског клуба ,,Гласинац 2011“ Соколац, која ће се одржати у службеним просторијама клуба, дана 26.09.2020.године /субота/ са почетком у 09.00 часова. За скупштину предлежем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тијела Изборне скупштине и то:

• Потврђивање чланова Радне комисије за спровођење Изборне скупштине,
• Избор верификационе комисије,
• Избор кандидационе комисије,
• Избор записничара.

2. Избор органа ОФК ,,Гласинац 2011“ Соколац, и то:

• Скупштине ОФК ,,Гласинац 2011“ Соколац, предсједника и потпредсједника

3. Усвајање Извјештаја о раду за период 2011-2020.година

4. Разматрање плана активности за избор Управног и Надзорног одбора.

5. Приједлог Одлуке о промјени назива клуба.

6. Припреме за организовање изложбе о историјату ФК ,,Гласинац“ Соколац.

7. Текућа питања.

ПРЕДСЈЕДНИК УО
Нешо Боровчанин