У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса САРС-ЦоВ-2, неопходна је примјена доле наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.

  • Тренинге организовати у периоду од седам до 19 часова, само за професионалне спортисте и индивидуалне спортове,
  • Организовати радно вријеме објеката за тренинге у двије смјене,
  • На улазу у објекат обезбједити дезинфекцију обуће и руку свих који улазе, као и тријажу на респираторна обољења (тријажу спроводи тренер),
  • Не дозвољавати улаз онима који пријаве респираторне тегобе,
  • Између смјена спровести детаљно чишћење и дезинфекцију објеката за тренинг,
  • Поштовати правила удаљености између корисника тренинга и величине групе (максимално до 10 особа на тренингу и један тренер, те максимално до пет особа у свлачионици, уколико је иста доступна),
  • Обавезна дезинфекција простора за тренинг у складу са препоруком Института за јавно здравство Републике Српске,

Кад год је то могуће, тренинге треба обављати у спољашњој средини.